Opinie medyczne

W jaki sposób medycyna sądowa stwierdza śmierć

W jaki sposób medycyna sądowa stwierdza śmierć.
Close/Open header

 BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług:
http://www.ekspertyzy-kryminalistyczne.pl - medycyna sądowa

Kontakt: 
tel. kom.: 0-501 743 972
tel.: (0-22) 669 36 97
biuro@ekspertyzy-kryminalistyczne.pl

Informacje:

ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
NIP: 118-086-62-78
REGON: 140051813


Ocena czasu śmierci oraz jej przyczyn jest niezwykle ważna dla organów śledczych, ale często także dla bliskich osoby zmarłej. Takie badania przyczyn śmierci prowadzone są w przypadku wystąpienia wypadków ze skutkami śmiertelnymi. Dziedziną naukową jaka bada przyczyny śmierci jest medycyna sądowa. Opiera się ona przede wszystkim na badaniu znamion śmierci. W przypadku śmierci możemy mieć do czynienia zarówno z naturalnymi przyczynami biologicznymi, ale również z przyczynami nienaturalnymi, jakie mogą być sprawstwem osób trzecich. W takich sytuacjach możemy mówić o zabójstwie. Zabójstwami z mocy prawa zajmują się odpowiednio organy państwowe, jak policja i prokuratora. Śledztwa w sprawach zabójstwa prowadzone są z mocy prawa, czyli nie ma konieczności zgłaszania takich przestępstw. Na potrzeby śledztw wykonywane są opinie medyczne, które mają na celu określenie przyczyn zgonu. Badanie przyczyn zgonu to między innymi ocena różnych urazów oraz ich wpływu na ciało człowieka.
Badaniom na podstawie, których powstają opnie medyczne, podlegają znamiona śmierci. Do takich znamion zaliczamy plamy opadowe. Są to plamy jakie powstają pod wpływem działania grawitacji w ciele w jakim zatrzymało się krążenie. Kolor plam, czy miejsce ich powstania mogą wskazywać na przyczyny śmierci. Osoba jaka bada ciało może stwierdzić, czy doszło do zatrucia, działania środków chemicznych na ciało osoby zmarłej. Takie badania jakie prowadzi medycyna sądowa są niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzonego śledztwa. Znamion śmierci to również stężenie pośmiertne, czyli tężenie mięśnie w ciele osoby zmarłej. W ramach prowadzonych badań określa się również stopień wyziębienia ciała, czy rozkład gnilny. Medycyna sądowa oprócz badania przyczyn śmierci zajmuje się również identyfikacją ciał. Wykonywane są również badania osób żywych, które uległy wypadkowi, czy też są osobami poszkodowanymi w wyniku przestępstwa. Do ważnych badań medycznych zaliczane są również badania ojcostwa, które są ważnym elementem spraw o ustalenie ojcostwa i alimentów.

Nasza oferta ekspertyz medycznych